ورود
 • شناسه کاربری :

  کلمه عبوری :

   

خشکبار و شیرینی

صفحه اصلی\خشکبار و شیرینی

فروشگاه :

 • همه برندها
 • میوه خشک

درج در سبد خرید
سيب پرتقالي با پوست 600 گرم

سیب پرتقالی با پوست 600 گرم

40,000 تومان
( 10% ) 36,000 تومان
( 27%کارا ) 29,200 تومان

درج در سبد خرید
سيب پرتقالي با پوست 300 گرم

سیب پرتقالی با پوست 300 گرم

23,000 تومان
( 10% ) 20,700 تومان
( 27%کارا ) 16,790 تومان

درج در سبد خرید
سيب پرتقالي با پوست 100 گرم

سیب پرتقالی با پوست 100 گرم

9,500 تومان
( 10% ) 8,550 تومان
( 27%کارا ) 6,935 تومان

درج در سبد خرید
سيب آناناسي با پوست 300 گرم درجه يک

سیب آناناسی با پوست 300 گرم درجه یک

28,500 تومان
( 10% ) 25,650 تومان
( 27%کارا ) 20,805 تومان

درج در سبد خرید
سيب آناناسي با پوست 100 گرم درجه يک

سیب آناناسی با پوست 100 گرم درجه یک

12,000 تومان
( 10% ) 10,800 تومان
( 27%کارا ) 8,760 تومان

درج در سبد خرید
سيب آناناسي با پوست 300 گرم ممتاز

سیب آناناسی با پوست 300 گرم ممتاز

30,000 تومان
( 10% ) 27,000 تومان
( 27%کارا ) 21,900 تومان

درج در سبد خرید
سيب آناناسي با پوست 100 گرم ممتاز

سیب آناناسی با پوست 100 گرم ممتاز

13,000 تومان
( 10% ) 11,700 تومان
( 27%کارا ) 9,490 تومان

درج در سبد خرید
پذيرايي مجلسي مخلوط ميوه ممتاز 50 گرم

پذیرایی مجلسی مخلوط میوه ممتاز 50 گرم

15,000 تومان
( 10% ) 13,500 تومان
( 27%کارا ) 10,950 تومان

درج در سبد خرید
پذيرايي مجلسي مخلوط ميوه ممتاز 30 گرم

پذیرایی مجلسی مخلوط میوه ممتاز 30 گرم

10,500 تومان
( 10% ) 9,450 تومان
( 27%کارا ) 7,665 تومان

درج در سبد خرید
مخلوط ميوه خشک ممتاز تک نفره گاخ ليواني 30 گرم

مخلوط میوه خشک ممتاز تک نفره گاخ لیوانی 30 گرم

9,500 تومان
( 10% ) 8,550 تومان
( 27%کارا ) 6,935 تومان

درج در سبد خرید
چيپس سيب ليواني تک‌نفره گاخ 30 گرمي

چیپس سیب لیوانی تک‌نفره گاخ 30 گرمی

4,000 تومان
( 10% ) 3,600 تومان
( 27%کارا ) 2,920 تومان

درج در سبد خرید
اسلايس آلو گاخ 300 گرم

اسلایس آلو گاخ 300 گرم

49,000 تومان
( 10% ) 44,100 تومان
( 27%کارا ) 35,770 تومان

درج در سبد خرید
اسلايس آلو گاخ 100 گرم

اسلایس آلو گاخ 100 گرم

19,500 تومان
( 10% ) 17,550 تومان
( 27%کارا ) 14,235 تومان

درج در سبد خرید
مخلوط 15 ميوه خشک گاخ 1000 گرم

مخلوط 15 میوه خشک گاخ 1000 گرم

139,000 تومان
( 10% ) 125,100 تومان
( 27%کارا ) 101,470 تومان

درج در سبد خرید
پاکت مخلوط 15 ميوه خشک گاخ 600 گرم

پاکت مخلوط 15 میوه خشک گاخ 600 گرم

93,000 تومان
( 10% ) 83,700 تومان
( 27%کارا ) 67,890 تومان

درج در سبد خرید
پاکت مخلوط 15 ميوه خشک گاخ 300 گرم

پاکت مخلوط 15 میوه خشک گاخ 300 گرم

49,000 تومان
( 10% ) 44,100 تومان
( 27%کارا ) 35,770 تومان

درج در سبد خرید
پاکت مخلوط 15 ميوه خشک گاخ 150 گرم

پاکت مخلوط 15 میوه خشک گاخ 150 گرم

27,000 تومان
( 10% ) 24,300 تومان
( 27%کارا ) 19,710 تومان

درج در سبد خرید
پذيرايي مجلسي مخلوط ميوه 30گرم

پذیرایی مجلسی مخلوط میوه 30گرم

9,000 تومان
( 10% ) 8,100 تومان
( 27%کارا ) 6,570 تومان

درج در سبد خرید
پذيرايي مجلسي مخلوط ميوه 50 گرم

پذیرایی مجلسی مخلوط میوه 50 گرم

13,000 تومان
( 10% ) 11,700 تومان
( 27%کارا ) 9,490 تومان

درج در سبد خرید
پاکت مخلوط 25 ميوه خشک ممتاز گاخ 600 گرم

پاکت مخلوط 25 میوه خشک ممتاز گاخ 600 گرم

121,000 تومان
( 10% ) 108,900 تومان
( 27%کارا ) 88,330 تومان

درج در سبد خرید
پاکت مخلوط 25ميوه خشک ممتاز گاخ 300 گرم

پاکت مخلوط 25میوه خشک ممتاز گاخ 300 گرم

63,000 تومان
( 10% ) 56,700 تومان
( 27%کارا ) 45,990 تومان

درج در سبد خرید
پاکت مخلوط 25ميوه خشک ممتاز گاخ 150 گرم

پاکت مخلوط 25میوه خشک ممتاز گاخ 150 گرم

34,000 تومان
( 10% ) 30,600 تومان
( 27%کارا ) 24,820 تومان

درج در سبد خرید
قيصي زردآلو مغزدار ممتاز گاخ 300 گرم

قیصی زردآلو مغزدار ممتاز گاخ 300 گرم

55,000 تومان
( 10% ) 49,500 تومان
( 27%کارا ) 40,150 تومان

درج در سبد خرید
قيصي زردآلو مغزدار ممتاز (هسته زردآلو) گاخ 100 گرم

قیصی زردآلو مغزدار ممتاز (هسته زردآلو) گاخ 100 گرم

19,000 تومان
( 10% ) 17,100 تومان
( 27%کارا ) 13,870 تومان

درج در سبد خرید
قيصي 300 گرم ممتاز

قیصی 300 گرم ممتاز

45,500 تومان
( 10% ) 40,950 تومان
( 27%کارا ) 33,215 تومان

درج در سبد خرید
قيصي 100 گرم ممتاز

قیصی 100 گرم ممتاز

18,500 تومان
( 10% ) 16,650 تومان
( 27%کارا ) 13,505 تومان

درج در سبد خرید
آلو خورشتي گاخ 100 گرم

آلو خورشتی گاخ 100 گرم

10,500 تومان
( 10% ) 9,450 تومان
( 27%کارا ) 7,665 تومان

درج در سبد خرید
آلو خورشتي گاخ 300 گرم

آلو خورشتی گاخ 300 گرم

22,000 تومان
( 10% ) 19,800 تومان
( 27%کارا ) 16,060 تومان

درج در سبد خرید
اسلايس کيوي خشک گاخ 600 گرمي

اسلایس کیوی خشک گاخ 600 گرمی

80,000 تومان
( 10% ) 72,000 تومان
( 27%کارا ) 58,400 تومان

درج در سبد خرید
اسلايس کيوي خشک گاخ 300 گرمي

اسلایس کیوی خشک گاخ 300 گرمی

42,500 تومان
( 10% ) 38,250 تومان
( 27%کارا ) 31,025 تومان

درج در سبد خرید
اسلايس کيوي خشک گاخ 100 گرمي

اسلایس کیوی خشک گاخ 100 گرمی

17,500 تومان
( 10% ) 15,750 تومان
( 27%کارا ) 12,775 تومان

درج در سبد خرید
مخلوط ميوه ليواني 30 گرم

مخلوط میوه لیوانی 30 گرم

7,000 تومان
( 10% ) 6,300 تومان
( 27%کارا ) 5,110 تومان

درج در سبد خرید
اسلايس خرمالو خشک گاخ 600 گرم

اسلایس خرمالو خشک گاخ 600 گرم

74,000 تومان
( 10% ) 66,600 تومان
( 27%کارا ) 54,020 تومان

درج در سبد خرید
اسلايس خرمالو خشک گاخ 300 گرم

اسلایس خرمالو خشک گاخ 300 گرم

40,000 تومان
( 10% ) 36,000 تومان
( 27%کارا ) 29,200 تومان

درج در سبد خرید
اسلايس خرمالو خشک گاخ 100 گرم

اسلایس خرمالو خشک گاخ 100 گرم

16,000 تومان
( 10% ) 14,400 تومان
( 27%کارا ) 11,680 تومان

درج در سبد خرید
برگه هلو زعفراني ويژه 300 گرم ممتاز

برگه هلو زعفرانی ویژه 300 گرم ممتاز

36,000 تومان
( 10% ) 32,400 تومان
( 27%کارا ) 26,280 تومان

درج در سبد خرید
برگه هلو زعفراني ويژه 100 گرم ممتاز

برگه هلو زعفرانی ویژه 100 گرم ممتاز

15,000 تومان
( 10% ) 13,500 تومان
( 27%کارا ) 10,950 تومان

درج در سبد خرید
موز خشک ممتاز گاخ 100 گرم

موز خشک ممتاز گاخ 100 گرم

32,000 تومان
( 10% ) 28,800 تومان
( 27%کارا ) 23,360 تومان

درج در سبد خرید
موز خشک ممتاز گاخ 300 گرم

موز خشک ممتاز گاخ 300 گرم

85,500 تومان
( 10% ) 76,950 تومان
( 27%کارا ) 62,415 تومان

درج در سبد خرید
موز خشک ممتاز گاخ 600 گرم

موز خشک ممتاز گاخ 600 گرم

166,500 تومان
( 10% ) 149,850 تومان
( 27%کارا ) 121,545 تومان

درج در سبد خرید
برگه هلو زعفراني ويژه 100 گرم درجه يک

برگه هلو زعفرانی ویژه 100 گرم درجه یک

13,000 تومان
( 10% ) 11,700 تومان
( 27%کارا ) 9,490 تومان

درج در سبد خرید
برگه هلو زعفراني ويژه 300 گرم درجه يک

برگه هلو زعفرانی ویژه 300 گرم درجه یک

33,000 تومان
( 10% ) 29,700 تومان
( 27%کارا ) 24,090 تومان

درج در سبد خرید
اسلايس هلو زعفراني ممتاز گاخ 300 گرم

اسلایس هلو زعفرانی ممتاز گاخ 300 گرم

58,500 تومان
( 10% ) 52,650 تومان
( 27%کارا ) 42,705 تومان

درج در سبد خرید
اسلايس هلو زعفراني ممتاز گاخ 100 گرم

اسلایس هلو زعفرانی ممتاز گاخ 100 گرم

22,000 تومان
( 10% ) 19,800 تومان
( 27%کارا ) 16,060 تومان

درج در سبد خرید
آلبالو خشکه گاخ بدون نمک 100 گرم

آلبالو خشکه گاخ بدون نمک 100 گرم

11,500 تومان
( 10% ) 10,350 تومان
( 27%کارا ) 8,395 تومان

درج در سبد خرید
آلبالو خشکه گاخ بدون نمک 300 گرم

آلبالو خشکه گاخ بدون نمک 300 گرم

27,000 تومان
( 10% ) 24,300 تومان
( 27%کارا ) 19,710 تومان

درج در سبد خرید
فيساليس گلدن بري 50 گرم

فیسالیس گلدن بری 50 گرم

23,500 تومان
( 10% ) 21,150 تومان
( 27%کارا ) 17,155 تومان

درج در سبد خرید
فيساليس گلدن بري 300 گرم

فیسالیس گلدن بری 300 گرم

116,000 تومان
( 10% ) 104,400 تومان
( 27%کارا ) 84,680 تومان

درج در سبد خرید
لواشک رول بزرگ چند ميوه ترش گاخ 125 گرمي

لواشک رول بزرگ چند میوه ترش گاخ 125 گرمی

9,500 تومان
( 10% ) 8,550 تومان
( 27%کارا ) 6,935 تومان

درج در سبد خرید
لواشک رول بزرگ چند ميوه شيرين گاخ 125 گرمي

لواشک رول بزرگ چند میوه شیرین گاخ 125 گرمی

9,500 تومان
( 10% ) 8,550 تومان
( 27%کارا ) 6,935 تومان

درج در سبد خرید
صادراتي مخلوط 25 ميوه ممتاز 200 گرم

صادراتی مخلوط 25 میوه ممتاز 200 گرم

55,000 تومان
( 10% ) 49,500 تومان
( 27%کارا ) 40,150 تومان

درج در سبد خرید
صادراتي مخلوط 25 ميوه ممتاز 300 گرم

صادراتی مخلوط 25 میوه ممتاز 300 گرم

78,000 تومان
( 10% ) 70,200 تومان
( 27%کارا ) 56,940 تومان

درج در سبد خرید
پذيرايي سبد مخلوط 25 ميوه خشک ممتاز گاخ 300 گرم

پذیرایی سبد مخلوط 25 میوه خشک ممتاز گاخ 300 گرم

103,000 تومان
( 10% ) 92,700 تومان
( 27%کارا ) 75,190 تومان

درج در سبد خرید
برگه زردآلو مغزدار هسته گاخ 600 گرمي

برگه زردآلو مغزدار هسته گاخ 600 گرمی

105,000 تومان
( 10% ) 94,500 تومان
( 27%کارا ) 76,650 تومان

درج در سبد خرید
اسلايس هلو گاخ 600 گرمي

اسلایس هلو گاخ 600 گرمی

106,000 تومان
( 10% ) 95,400 تومان
( 27%کارا ) 77,380 تومان

درج در سبد خرید
اسلايس هلو زعفراني ممتاز گاخ 600 گرم

اسلایس هلو زعفرانی ممتاز گاخ 600 گرم

77,000 تومان
( 10% ) 69,300 تومان
( 27%کارا ) 56,210 تومان

درج در سبد خرید
برگه هلو صورتي بي پوست گاخ 600 گرمي

برگه هلو صورتی بی پوست گاخ 600 گرمی

46,500 تومان
( 10% ) 41,850 تومان
( 27%کارا ) 33,945 تومان

درج در سبد خرید
سيب آناناسي با پوست 600 گرم

سیب آناناسی با پوست 600 گرم

51,500 تومان
( 10% ) 46,350 تومان
( 27%کارا ) 37,595 تومان

درج در سبد خرید
برگه آلو ترش و خوشمزه گاخ 600 گرم

برگه آلو ترش و خوشمزه گاخ 600 گرم

74,000 تومان
( 10% ) 66,600 تومان
( 27%کارا ) 54,020 تومان

درج در سبد خرید
پذيرايي آجيل زردآلو گاخ 300 گرم

پذیرایی آجیل زردآلو گاخ 300 گرم

63,000 تومان
( 10% ) 56,700 تومان
( 27%کارا ) 45,990 تومان

درج در سبد خرید
اسلايس آلو گاخ 600 گرم

اسلایس آلو گاخ 600 گرم

88,000 تومان
( 10% ) 79,200 تومان
( 27%کارا ) 64,240 تومان

درج در سبد خرید
قيصي زردآلو مغزدار ممتاز ( هسته ) گاخ600 گرم

قیصی زردآلو مغزدار ممتاز ( هسته ) گاخ600 گرم

105,000 تومان
( 10% ) 94,500 تومان
( 27%کارا ) 76,650 تومان

درج در سبد خرید
قيصي ويژه گاخ 600 گرمي

قیصی ویژه گاخ 600 گرمی

22,000 تومان
( 10% ) 19,800 تومان
( 27%کارا ) 16,060 تومان

درج در سبد خرید
سيب آناناسي قرمز با پوست 600 گرم

سیب آناناسی قرمز با پوست 600 گرم

55,000 تومان
( 10% ) 49,500 تومان
( 27%کارا ) 40,150 تومان

درج در سبد خرید
برگه هلو ريز 600 گرمي

برگه هلو ریز 600 گرمی

65,000 تومان
( 10% ) 58,500 تومان
( 27%کارا ) 47,450 تومان

درج در سبد خرید
برگه هلو زعفراني ممتاز 600 گرم

برگه هلو زعفرانی ممتاز 600 گرم

100,500 تومان
( 10% ) 90,450 تومان
( 27%کارا ) 73,365 تومان

درج در سبد خرید
فيساليس 600 گرمي ممتاز

فیسالیس 600 گرمی ممتاز

373,500 تومان
( 10% ) 336,150 تومان
( 27%کارا ) 272,655 تومان

درج در سبد خرید
کشمش شاهرودي گاخ 1000 گرمي

کشمش شاهرودی گاخ 1000 گرمی

81,000 تومان
( 10% ) 72,900 تومان
( 27%کارا ) 59,130 تومان

درج در سبد خرید
کشمش شاهرودي گاخ 600 گرم

کشمش شاهرودی گاخ 600 گرم

50,500 تومان
( 10% ) 45,450 تومان
( 27%کارا ) 36,865 تومان

درج در سبد خرید
انبه خشک گاخ 100 گرم

انبه خشک گاخ 100 گرم

59,500 تومان
( 10% ) 53,550 تومان
( 27%کارا ) 43,435 تومان

درج در سبد خرید
برگه هلو زعفراني ويژه گاخ 600گرم

برگه هلو زعفرانی ویژه گاخ 600گرم

124,000 تومان
( 10% ) 111,600 تومان
( 27%کارا ) 90,520 تومان

درج در سبد خرید
پاکت مخلوط 15 ميوه خشک گاخ 1000 گرم

پاکت مخلوط 15 میوه خشک گاخ 1000 گرم

148,000 تومان
( 10% ) 133,200 تومان
( 27%کارا ) 108,040 تومان

درج در سبد خرید
پاکت مخلوط 25 ميوه خشک ممتاز گاخ يک کيلويي

پاکت مخلوط 25 میوه خشک ممتاز گاخ یک کیلویی

189,000 تومان
( 10% ) 170,100 تومان
( 27%کارا ) 137,970 تومان

درج در سبد خرید
پذيرايي سبدميوه خشک ممتاز گاخ 600 گرمي

پذیرایی سبدمیوه خشک ممتاز گاخ 600 گرمی

163,000 تومان
( 10% ) 146,700 تومان
( 27%کارا ) 118,990 تومان

درج در سبد خرید
آلبالو خشکه گاخ بدون نمک 600 گرمي

آلبالو خشکه گاخ بدون نمک 600 گرمی

74,500 تومان
( 10% ) 67,050 تومان
( 27%کارا ) 54,385 تومان

درج در سبد خرید
آلو خورشتي گاخ 600 گرمي

آلو خورشتی گاخ 600 گرمی

39,000 تومان
( 10% ) 35,100 تومان
( 27%کارا ) 28,470 تومان

درج در سبد خرید
جعبه کادويي مخلوط 25ميوه ممتاز گاخ 600 گرم

جعبه کادویی مخلوط 25میوه ممتاز گاخ 600 گرم

140,000 تومان
( 10% ) 126,000 تومان
( 27%کارا ) 102,200 تومان

درج در سبد خرید
جعبه کادويي مخلوط 25ميوه ممتاز گاخ 300 گرم

جعبه کادویی مخلوط 25میوه ممتاز گاخ 300 گرم

78,000 تومان
( 10% ) 70,200 تومان
( 27%کارا ) 56,940 تومان

ناموجود

مخلوط پنج میوه گاخ شبچره 300 گرم

ناموجود

ناموجود

جعبه کادویی لواشک 6تایی گاخ

ناموجود

ناموجود

کشمش پلویی و بدون هسته 1000 گرمی

ناموجود

ناموجود

میوه خشک شکلاتی گاخ 200 گرم

ناموجود

کلیه حقوق این سایت متعلق به باشگاه مشتریان رایکامی باشد.
طراحی و توسعه شرکت بهبود سامانه فرا ارتباط

شناسه ورودی یا کلمه عبوری صحیح نمی باشد.