خشکبار و شیرینی فروشگاه رایکا
ورود
  • شناسه کاربری :

    کلمه عبوری :

     

خشکبار و شیرینی

صفحه اصلی\خشکبار و شیرینی

فروشگاه :

  • منتخب
  • آجیل و خشکبار
  • میوه خشک

درج در سبد خرید
برگه هلو ريز 100 گرم

برگه هلو ریز 100 گرم

16,000 تومان
( 10% ) 14,400 تومان

درج در سبد خرید
سويا آجيلي نمکي 400 گرم هيرشا

سویا آجیلی نمکی 400 گرم هیرشا

35,000 تومان
( 10% ) 31,500 تومان

درج در سبد خرید
ميوه خشک 180 گرم هيرشا

میوه خشک 180 گرم هیرشا

80,000 تومان
( 10% ) 72,000 تومان

درج در سبد خرید
سويا آجيلي ليمويي نمکي 400 گرم هيرشا

سویا آجیلی لیمویی نمکی 400 گرم هیرشا

35,000 تومان
( 10% ) 31,500 تومان

درج در سبد خرید
تخمه آفتاب گردان دور سفيد 200 گرم هيرشا

تخمه آفتاب گردان دور سفید 200 گرم هیرشا

35,000 تومان
( 10% ) 31,500 تومان

درج در سبد خرید
پسته فندقي زعفراني نمکي 350 گرم هيرشا

پسته فندقی زعفرانی نمکی 350 گرم هیرشا

98,500 تومان
( 10% ) 88,650 تومان

درج در سبد خرید
مخلوط ميوه خشک ممتاز تک نفره گاخ ليواني 30 گرم

مخلوط میوه خشک ممتاز تک نفره گاخ لیوانی 30 گرم

11,500 تومان
( 5% ) 10,925 تومان

درج در سبد خرید
پاکت مخلوط 15 ميوه خشک گاخ 300 گرم

پاکت مخلوط 15 میوه خشک گاخ 300 گرم

69,000 تومان
( 5% ) 65,550 تومان

درج در سبد خرید
کيوي خشک 200 گرم هيرشا

کیوی خشک 200 گرم هیرشا

45,000 تومان
( 10% ) 40,500 تومان

درج در سبد خرید
مغز گردو 150 گرم هيرشا

مغز گردو 150 گرم هیرشا

80,000 تومان
( 10% ) 72,000 تومان

درج در سبد خرید
پرتقال تامسون خشک 100 گرم هيرشا

پرتقال تامسون خشک 100 گرم هیرشا

35,000 تومان
( 10% ) 31,500 تومان

درج در سبد خرید
تخمه آفتاب گردان گلپر 200 گرم هيرشا

تخمه آفتاب گردان گلپر 200 گرم هیرشا

32,000 تومان
( 10% ) 28,800 تومان

درج در سبد خرید
پذيرايي مجلسي مخلوط ميوه  ممتاز 50 گرم

پذیرایی مجلسی مخلوط میوه ممتاز 50 گرم

18,500 تومان
( 5% ) 17,575 تومان

درج در سبد خرید
کشمش پلويي ممتاز 400 گرم هيرشا

کشمش پلویی ممتاز 400 گرم هیرشا

32,000 تومان
( 10% ) 28,800 تومان

درج در سبد خرید
پذيرايي مجلسي مخلوط ميوه ممتاز 30 گرم

پذیرایی مجلسی مخلوط میوه ممتاز 30 گرم

13,000 تومان
( 5% ) 12,350 تومان

درج در سبد خرید
پذيرايي مجلسي مخلوط ميوه 30گرم

پذیرایی مجلسی مخلوط میوه 30گرم

11,000 تومان
( 5% ) 10,450 تومان

درج در سبد خرید
زرشک پفکي 150 گرم هيرشا

زرشک پفکی 150 گرم هیرشا

34,000 تومان
( 10% ) 30,600 تومان

درج در سبد خرید
آجيل مغز نمکي 175 گرم هيرشا

آجیل مغز نمکی 175 گرم هیرشا

113,000 تومان
( 10% ) 101,700 تومان

درج در سبد خرید
انجير اسلايسي 200 گرم هيرشا

انجیر اسلایسی 200 گرم هیرشا

110,000 تومان
( 10% ) 99,000 تومان

درج در سبد خرید
حبه ميوه خشک 200 گرم هيرشا

حبه میوه خشک 200 گرم هیرشا

80,000 تومان
( 10% ) 72,000 تومان

درج در سبد خرید
هلو خشک 200 گرم هيرشا

هلو خشک 200 گرم هیرشا

85,000 تومان
( 10% ) 76,500 تومان

درج در سبد خرید
توت خشک 150 گرم درجه دو هيرشا

توت خشک 150 گرم درجه دو هیرشا

60,000 تومان
( 10% ) 54,000 تومان

درج در سبد خرید
سيب پرتقالي با پوست 300 گرم

سیب پرتقالی با پوست 300 گرم

37,000 تومان
( 5% ) 35,150 تومان

درج در سبد خرید
پاکت مخلوط 25ميوه خشک ممتاز گاخ 300 گرم

پاکت مخلوط 25میوه خشک ممتاز گاخ 300 گرم

87,000 تومان
( 5% ) 82,650 تومان

درج در سبد خرید
سيب آناناسي با پوست درجه يک 100 گرم

سیب آناناسی با پوست درجه یک 100 گرم

18,000 تومان
( 5% ) 17,100 تومان

درج در سبد خرید
پاکت مخلوط 25 ميوه خشک ممتاز گاخ 600 گرم

پاکت مخلوط 25 میوه خشک ممتاز گاخ 600 گرم

166,000 تومان
( 5% ) 157,700 تومان

درج در سبد خرید
کشمش پلويي 200 گرم هيرشا

کشمش پلویی 200 گرم هیرشا

18,000 تومان
( 10% ) 16,200 تومان

درج در سبد خرید
تخمه هندوانه گلپري 300 گرم هيرشا

تخمه هندوانه گلپری 300 گرم هیرشا

60,000 تومان
( 10% ) 54,000 تومان

درج در سبد خرید
توت فرنگي خشک 200 گرم هيرشا

توت فرنگی خشک 200 گرم هیرشا

140,000 تومان
( 10% ) 126,000 تومان

درج در سبد خرید
کشمش سبز 275 گرم هيرشا

کشمش سبز 275 گرم هیرشا

57,500 تومان
( 10% ) 51,750 تومان

کلیه حقوق این سایت متعلق به فروشگاه رایکامی باشد.
طراحی و توسعه شرکت بهبود سامانه فرا ارتباط

شناسه ورودی یا کلمه عبوری صحیح نمی باشد.