خشکبار و شیرینی فروشگاه رایکا
ورود
  • شناسه کاربری :

    کلمه عبوری :

     

خشکبار و شیرینی

صفحه اصلی\خشکبار و شیرینی

فروشگاه :

  • منتخب
  • آجیل و خشکبار
  • میوه خشک

درج در سبد خرید
برگه هلو ريز 100 گرم

برگه هلو ریز 100 گرم

16,000 تومان
( 10% ) 14,400 تومان

درج در سبد خرید
مخلوط ميوه خشک ممتاز تک نفره گاخ ليواني 30 گرم

مخلوط میوه خشک ممتاز تک نفره گاخ لیوانی 30 گرم

11,500 تومان
( 5% ) 10,925 تومان

درج در سبد خرید
پاکت مخلوط 15 ميوه خشک گاخ 300 گرم

پاکت مخلوط 15 میوه خشک گاخ 300 گرم

69,000 تومان
( 5% ) 65,550 تومان

درج در سبد خرید
پذيرايي مجلسي مخلوط ميوه  ممتاز 50 گرم

پذیرایی مجلسی مخلوط میوه ممتاز 50 گرم

18,500 تومان
( 5% ) 17,575 تومان

درج در سبد خرید
سيب آناناسي با پوست درجه يک 100 گرم

سیب آناناسی با پوست درجه یک 100 گرم

18,000 تومان
( 5% ) 17,100 تومان

درج در سبد خرید
سيب پرتقالي با پوست 100 گرم

سیب پرتقالی با پوست 100 گرم

15,000 تومان
( 5% ) 14,250 تومان

درج در سبد خرید
سيب پرتقالي با پوست 600 گرم

سیب پرتقالی با پوست 600 گرم

67,000 تومان
( 5% ) 63,650 تومان

درج در سبد خرید
سيب پرتقالي با پوست 300 گرم

سیب پرتقالی با پوست 300 گرم

37,000 تومان
( 5% ) 35,150 تومان

درج در سبد خرید
پاکت مخلوط 25 ميوه خشک ممتاز گاخ 600 گرم

پاکت مخلوط 25 میوه خشک ممتاز گاخ 600 گرم

166,000 تومان
( 5% ) 157,700 تومان

درج در سبد خرید
سيب آناناسي با پوست درجه يک 300 گرم

سیب آناناسی با پوست درجه یک 300 گرم

43,000 تومان
( 5% ) 40,850 تومان

درج در سبد خرید
پذيرايي مجلسي مخلوط ميوه ممتاز 30 گرم

پذیرایی مجلسی مخلوط میوه ممتاز 30 گرم

13,000 تومان
( 5% ) 12,350 تومان

درج در سبد خرید
مغز گردو 150 گرم هيرشا

مغز گردو 150 گرم هیرشا

80,000 تومان
( 10% ) 72,000 تومان

درج در سبد خرید
پاکت مخلوط 25ميوه خشک ممتاز گاخ 300 گرم

پاکت مخلوط 25میوه خشک ممتاز گاخ 300 گرم

87,000 تومان
( 5% ) 82,650 تومان

درج در سبد خرید
کشمش پلويي ممتاز 400 گرم هيرشا

کشمش پلویی ممتاز 400 گرم هیرشا

32,000 تومان
( 10% ) 28,800 تومان

درج در سبد خرید
پذيرايي مجلسي مخلوط ميوه 30گرم

پذیرایی مجلسی مخلوط میوه 30گرم

11,000 تومان
( 5% ) 10,450 تومان

درج در سبد خرید
آلو خورشتي گاخ 300 گرم

آلو خورشتی گاخ 300 گرم

35,000 تومان
( 5% ) 33,250 تومان

درج در سبد خرید
زرشک پفکي 150 گرم هيرشا

زرشک پفکی 150 گرم هیرشا

34,000 تومان
( 10% ) 30,600 تومان

درج در سبد خرید
مغز بادام درختي خام 200 گرم هيرشا

مغز بادام درختی خام 200 گرم هیرشا

96,000 تومان
( 10% ) 86,400 تومان

درج در سبد خرید
برگه هلو زعفراني ويژه  300 گرم ممتاز

برگه هلو زعفرانی ویژه 300 گرم ممتاز

59,000 تومان
( 5% ) 56,050 تومان

درج در سبد خرید
قيصي 300 گرم ممتاز

قیصی 300 گرم ممتاز

49,000 تومان
( 10% ) 44,100 تومان

درج در سبد خرید
تخمه آفتابگردان قلمي سياه 750 گرم هيرشا

تخمه آفتابگردان قلمی سیاه 750 گرم هیرشا

55,000 تومان
( 10% ) 49,500 تومان

درج در سبد خرید
قيصي زردآلو مغزدار ممتاز (هسته زردآلو) گاخ 100 گرم

قیصی زردآلو مغزدار ممتاز (هسته زردآلو) گاخ 100 گرم

30,000 تومان
( 5% ) 28,500 تومان

درج در سبد خرید
چيپس سيب ليواني تک‌نفره گاخ 30 گرم

چیپس سیب لیوانی تک‌نفره گاخ 30 گرم

5,500 تومان
( 5% ) 5,225 تومان

درج در سبد خرید
توت خشک 150 گرم هيرشا

توت خشک 150 گرم هیرشا

45,000 تومان
( 10% ) 40,500 تومان

درج در سبد خرید
تخمه هندوانه 150 گرم هيرشا

تخمه هندوانه 150 گرم هیرشا

16,000 تومان
( 10% ) 14,400 تومان

درج در سبد خرید
پذيرايي مجلسي مخلوط ميوه 50 گرم

پذیرایی مجلسی مخلوط میوه 50 گرم

16,000 تومان
( 5% ) 15,200 تومان

درج در سبد خرید
آلو خورشتي گاخ 100 گرم

آلو خورشتی گاخ 100 گرم

16,000 تومان
( 5% ) 15,200 تومان

درج در سبد خرید
پاکت مخلوط 15 ميوه خشک گاخ 600 گرم

پاکت مخلوط 15 میوه خشک گاخ 600 گرم

127,000 تومان
( 5% ) 120,650 تومان

درج در سبد خرید
مغز بادام درختي شور 200 گرم هيرشا

مغز بادام درختی شور 200 گرم هیرشا

96,000 تومان
( 10% ) 86,400 تومان

درج در سبد خرید
آلبالو خشکه گاخ بدون نمک 300 گرم

آلبالو خشکه گاخ بدون نمک 300 گرم

34,000 تومان
( 5% ) 32,300 تومان

کلیه حقوق این سایت متعلق به فروشگاه رایکامی باشد.
طراحی و توسعه شرکت بهبود سامانه فرا ارتباط

شناسه ورودی یا کلمه عبوری صحیح نمی باشد.