مواد پروتئینی فروشگاه رایکا
ورود
  • شناسه کاربری :

    کلمه عبوری :

     

فروشگاه :

درج در سبد خرید
کالباس سوجوک 90% گوشت قرمز 250 گرمي

کالباس سوجوک 90% گوشت قرمز 250 گرمی

116,000 تومان
( 2% ) 113,680 تومان

درج در سبد خرید
کالباس لبرکيزه 50، گوشت قرمز 30% مرغ 250 گرمي

کالباس لبرکیزه 50، گوشت قرمز 30% مرغ 250 گرمی

96,500 تومان
( 5% ) 91,675 تومان

درج در سبد خرید
سوسيس کراکف 42% گوشت قرمز 28% گوشت مرغ 350گرمي

سوسیس کراکف 42% گوشت قرمز 28% گوشت مرغ 350گرمی

141,500 تومان
( 5% ) 134,425 تومان

درج در سبد خرید
کالباس پپروني 75% گوشت قرمز 5%  گوشت مرغ 250 گرمي

کالباس پپرونی 75% گوشت قرمز 5% گوشت مرغ 250 گرمی

96,500 تومان
( 5% ) 91,675 تومان

درج در سبد خرید
کالباس بوقلمون 90% گوشت 250 گرمي

کالباس بوقلمون 90% گوشت 250 گرمی

90,000 تومان
( 5% ) 85,500 تومان

درج در سبد خرید
سوسيس چوريتسو 45% گوشت قرمز و 35% مرغ 250 گرمي

سوسیس چوریتسو 45% گوشت قرمز و 35% مرغ 250 گرمی

111,000 تومان
( 5% ) 105,450 تومان

درج در سبد خرید
سوسيس کوکتل پنيري 42% گوشت قرمز 25% گوشت مرغ 300 گرمي

سوسیس کوکتل پنیری 42% گوشت قرمز 25% گوشت مرغ 300 گرمی

96,500 تومان
( 5% ) 91,675 تومان

درج در سبد خرید
کالباس پاسترامي 97% گوشت قرمز 250 گرمي

کالباس پاسترامی 97% گوشت قرمز 250 گرمی

125,000 تومان
( 5% ) 118,750 تومان

درج در سبد خرید
کالباس کوخشينگن 45% گوشت قرمز 45% مرغ 250 گرمي

کالباس کوخشینگن 45% گوشت قرمز 45% مرغ 250 گرمی

100,500 تومان
( 5% ) 95,475 تومان

درج در سبد خرید
سوسيس باربيکيو 45% گوشت قرمز 35% گوشت مرغ 400 گرمي

سوسیس باربیکیو 45% گوشت قرمز 35% گوشت مرغ 400 گرمی

135,500 تومان
( 5% ) 128,725 تومان

درج در سبد خرید
بيکن گوشت و مرغ 45% گوشت قرمز 45% گوشت مرغ 250 گرمي

بیکن گوشت و مرغ 45% گوشت قرمز 45% گوشت مرغ 250 گرمی

103,000 تومان
( 5% ) 97,850 تومان

درج در سبد خرید
سوسيس انگليسي 40% مرغ 40% گوشت قرمز 250 گرمي

سوسیس انگلیسی 40% مرغ 40% گوشت قرمز 250 گرمی

113,500 تومان
( 5% ) 107,825 تومان

درج در سبد خرید
سوسيس کابانوسي 45% گوشت قرمز 45% گوشت مرغ 250 گرمي

سوسیس کابانوسی 45% گوشت قرمز 45% گوشت مرغ 250 گرمی

122,500 تومان
( 5% ) 116,375 تومان

درج در سبد خرید
کالباس استيک مرغ 90% 250 گرمي

کالباس استیک مرغ 90% 250 گرمی

80,000 تومان
( 5% ) 76,000 تومان

درج در سبد خرید
سوسيس هات داگ بلونيا گوشت 35% مرغ35% گوشت400 گرمي

سوسیس هات داگ بلونیا گوشت 35% مرغ35% گوشت400 گرمی

87,500 تومان
( 5% ) 83,125 تومان

درج در سبد خرید
کالباس پرسي مخصوص 80% گوشت قرمز 10% مرغ 250 گرمي

کالباس پرسی مخصوص 80% گوشت قرمز 10% مرغ 250 گرمی

116,000 تومان
( 5% ) 110,200 تومان

درج در سبد خرید
سوسيس فرانکفورتر 45% مرغ و 25% گوشت قرمز 250 گرمي

سوسیس فرانکفورتر 45% مرغ و 25% گوشت قرمز 250 گرمی

100,500 تومان
( 5% ) 95,475 تومان

درج در سبد خرید
کالباس استيک گوشت قرمز90% 250 گرمي

کالباس استیک گوشت قرمز90% 250 گرمی

118,500 تومان
( 5% ) 112,575 تومان

درج در سبد خرید
کالباس سالامي 75% گوشت قرمز 5% گوشت مرغ 250 گرمي

کالباس سالامی 75% گوشت قرمز 5% گوشت مرغ 250 گرمی

100,500 تومان
( 5% ) 95,475 تومان

درج در سبد خرید
کالباس ليونر 35% گوشت قرمز 35% گوشت مرغ 250 گرمي

کالباس لیونر 35% گوشت قرمز 35% گوشت مرغ 250 گرمی

83,500 تومان
( 5% ) 79,325 تومان

درج در سبد خرید
کالباس اشپک 80 درصد گوشت قرمز 250 گرمي

کالباس اشپک 80 درصد گوشت قرمز 250 گرمی

122,500 تومان
( 5% ) 116,375 تومان

کلیه حقوق این سایت متعلق به فروشگاه رایکامی باشد.
طراحی و توسعه شرکت بهبود سامانه فرا ارتباط

شناسه ورودی یا کلمه عبوری صحیح نمی باشد.