مواد پروتئینی فروشگاه رایکا
ورود
  • شناسه کاربری :

    کلمه عبوری :

     

فروشگاه :

  • منتخب
  • سوسیس و کالباس و همبرگر

درج در سبد خرید
کالباس سوجوک 90% گوشت قرمز 250 گرمي

کالباس سوجوک 90% گوشت قرمز 250 گرمی

84,270 تومان
( 4% ) 80,900 تومان

درج در سبد خرید
کالباس لبرکيزه 50، گوشت قرمز 30% مرغ 250 گرمي

کالباس لبرکیزه 50، گوشت قرمز 30% مرغ 250 گرمی

67,000 تومان
( 5% ) 63,650 تومان

درج در سبد خرید
کالباس پپروني 75% گوشت قرمز 5%  گوشت مرغ 250 گرمي

کالباس پپرونی 75% گوشت قرمز 5% گوشت مرغ 250 گرمی

72,000 تومان
( 5% ) 68,400 تومان

درج در سبد خرید
سوسيس چوريتسو 45% گوشت قرمز و 35% مرغ 250 گرمي

سوسیس چوریتسو 45% گوشت قرمز و 35% مرغ 250 گرمی

78,000 تومان
( 5% ) 74,100 تومان

درج در سبد خرید
سوسيس کوکتل پنيري 42% گوشت قرمز 25% گوشت مرغ 300 گرمي

سوسیس کوکتل پنیری 42% گوشت قرمز 25% گوشت مرغ 300 گرمی

68,500 تومان
( 5% ) 65,075 تومان

درج در سبد خرید
سوسيس باربيکيو 45% گوشت قرمز 35% گوشت مرغ 400 گرمي

سوسیس باربیکیو 45% گوشت قرمز 35% گوشت مرغ 400 گرمی

90,000 تومان
( 5% ) 85,500 تومان

درج در سبد خرید
کالباس پاسترامي 97% گوشت قرمز 250 گرمي

کالباس پاسترامی 97% گوشت قرمز 250 گرمی

94,000 تومان
( 5% ) 89,300 تومان

درج در سبد خرید
کالباس کوخشينگن 45% گوشت قرمز 45% مرغ 250 گرمي

کالباس کوخشینگن 45% گوشت قرمز 45% مرغ 250 گرمی

70,000 تومان
( 5% ) 66,500 تومان

درج در سبد خرید
بيکن گوشت و مرغ 45% گوشت قرمز 45% گوشت مرغ 250 گرمي

بیکن گوشت و مرغ 45% گوشت قرمز 45% گوشت مرغ 250 گرمی

73,000 تومان
( 5% ) 69,350 تومان

درج در سبد خرید
کالباس استيک مرغ 90% 250 گرمي

کالباس استیک مرغ 90% 250 گرمی

52,000 تومان
( 5% ) 49,400 تومان

درج در سبد خرید
سوسيس انگليسي 40% مرغ 40% گوشت قرمز 250 گرمي

سوسیس انگلیسی 40% مرغ 40% گوشت قرمز 250 گرمی

82,000 تومان
( 5% ) 77,900 تومان

درج در سبد خرید
سوسيس کابانوسي 45% گوشت قرمز 45% گوشت مرغ 250 گرمي

سوسیس کابانوسی 45% گوشت قرمز 45% گوشت مرغ 250 گرمی

88,000 تومان
( 5% ) 83,600 تومان

درج در سبد خرید
کالباس پرسي مخصوص 80% گوشت قرمز 10% گوشت مرغ 250 گرمي

کالباس پرسی مخصوص 80% گوشت قرمز 10% گوشت مرغ 250 گرمی

81,500 تومان
( 5% ) 77,425 تومان

درج در سبد خرید
سوسيس هات داگ بلونيا گوشت 35% گوشت مرغ 35% گوشت قرمز 300 گرمي

سوسیس هات داگ بلونیا گوشت 35% گوشت مرغ 35% گوشت قرمز 300 گرمی

68,000 تومان
( 5% ) 64,600 تومان

درج در سبد خرید
سوسيس فرانکفورتر 45% مرغ و 25% گوشت قرمز 250 گرمي

سوسیس فرانکفورتر 45% مرغ و 25% گوشت قرمز 250 گرمی

78,000 تومان
( 5% ) 74,100 تومان

درج در سبد خرید
کالباس استيک گوشت قرمز90% 250 گرمي

کالباس استیک گوشت قرمز90% 250 گرمی

84,000 تومان
( 5% ) 79,800 تومان

درج در سبد خرید
کالباس سالامي 75% گوشت قرمز 5% گوشت مرغ 250 گرمي

کالباس سالامی 75% گوشت قرمز 5% گوشت مرغ 250 گرمی

74,500 تومان
( 5% ) 70,775 تومان

درج در سبد خرید
کالباس ليونر 35% گوشت قرمز 35% گوشت مرغ 250 گرمي

کالباس لیونر 35% گوشت قرمز 35% گوشت مرغ 250 گرمی

58,000 تومان
( 5% ) 55,100 تومان

درج در سبد خرید
کالباس اشپک 80 درصد گوشت قرمز 250 گرمي

کالباس اشپک 80 درصد گوشت قرمز 250 گرمی

85,000 تومان
( 5% ) 80,750 تومان

کلیه حقوق این سایت متعلق به فروشگاه رایکامی باشد.
طراحی و توسعه شرکت بهبود سامانه فرا ارتباط

شناسه ورودی یا کلمه عبوری صحیح نمی باشد.