مواد پروتئینی فروشگاه رایکا
ورود
  • شناسه کاربری :

    کلمه عبوری :

     

فروشگاه :

  • منتخب
  • پنیر پیتزا
  • سوسیس و کالباس

درج در سبد خرید
کالباس سوجوک 90% گوشت قرمز 250 گرمي

کالباس سوجوک 90% گوشت قرمز 250 گرمی

79,500 تومان
( 5% ) 75,525 تومان

درج در سبد خرید
کالباس لبرکيزه 50، گوشت قرمز 30% مرغ 250 گرمي

کالباس لبرکیزه 50، گوشت قرمز 30% مرغ 250 گرمی

62,000 تومان
( 5% ) 58,900 تومان

درج در سبد خرید
سوسيس کراکف 42% گوشت قرمز 28% گوشت مرغ 250 گرمي

سوسیس کراکف 42% گوشت قرمز 28% گوشت مرغ 250 گرمی

88,900 تومان
( 5% ) 84,455 تومان

درج در سبد خرید
کالباس بوقلمون 90% گوشت 250 گرمي

کالباس بوقلمون 90% گوشت 250 گرمی

64,000 تومان
( 5% ) 60,800 تومان

درج در سبد خرید
کالباس پپروني 75% گوشت قرمز 5%  گوشت مرغ 250 گرمي

کالباس پپرونی 75% گوشت قرمز 5% گوشت مرغ 250 گرمی

68,000 تومان
( 5% ) 64,600 تومان

درج در سبد خرید
کردن بلو  97% مرغ باپنير و کالباس 250 گرمي

کردن بلو 97% مرغ باپنیر و کالباس 250 گرمی

192,000 تومان
( 5% ) 182,400 تومان

درج در سبد خرید
سوسيس کوکتل پنيري 42% گوشت قرمز 25% گوشت مرغ 250 گرمي

سوسیس کوکتل پنیری 42% گوشت قرمز 25% گوشت مرغ 250 گرمی

66,600 تومان
( 5% ) 63,270 تومان

درج در سبد خرید
کالباس پاسترامي 97% گوشت قرمز 250 گرمي

کالباس پاسترامی 97% گوشت قرمز 250 گرمی

89,000 تومان
( 5% ) 84,550 تومان

درج در سبد خرید
سوسيس چوريتسو 45% گوشت قرمز و 35% مرغ 250 گرمي

سوسیس چوریتسو 45% گوشت قرمز و 35% مرغ 250 گرمی

73,000 تومان
( 5% ) 69,350 تومان

درج در سبد خرید
سوسيس باربيکيو 45% گوشت قرمز 35% گوشت مرغ 400 گرمي

سوسیس باربیکیو 45% گوشت قرمز 35% گوشت مرغ 400 گرمی

80,000 تومان
( 5% ) 76,000 تومان

درج در سبد خرید
کالباس کوخشينگن 45% گوشت قرمز 45% مرغ 250 گرمي

کالباس کوخشینگن 45% گوشت قرمز 45% مرغ 250 گرمی

67,000 تومان
( 5% ) 63,650 تومان

درج در سبد خرید
سوسيس کابانوسي 45% گوشت قرمز 45% گوشت مرغ 250 گرمي

سوسیس کابانوسی 45% گوشت قرمز 45% گوشت مرغ 250 گرمی

81,500 تومان
( 5% ) 77,425 تومان

درج در سبد خرید
بيکن گوشت و مرغ 45% گوشت قرمز 45% گوشت مرغ 250 گرمي

بیکن گوشت و مرغ 45% گوشت قرمز 45% گوشت مرغ 250 گرمی

69,500 تومان
( 5% ) 66,025 تومان

درج در سبد خرید
سوسيس انگليسي 40% مرغ 40% گوشت قرمز 250 گرمي

سوسیس انگلیسی 40% مرغ 40% گوشت قرمز 250 گرمی

77,500 تومان
( 5% ) 73,625 تومان

درج در سبد خرید
کالباس پرسي مخصوص 80% گوشت قرمز 10% گوشت مرغ 250 گرمي

کالباس پرسی مخصوص 80% گوشت قرمز 10% گوشت مرغ 250 گرمی

77,000 تومان
( 5% ) 73,150 تومان

درج در سبد خرید
سوسيس هات داگ بلونيا گوشت 35% گوشت مرغ 35% گوشت قرمز 400 گرمي

سوسیس هات داگ بلونیا گوشت 35% گوشت مرغ 35% گوشت قرمز 400 گرمی

110,000 تومان
( 5% ) 104,500 تومان

درج در سبد خرید
کالباس استيک مرغ 90% 250 گرمي

کالباس استیک مرغ 90% 250 گرمی

50,000 تومان
( 5% ) 47,500 تومان

درج در سبد خرید
کالباس استيک گوشت قرمز90% 250 گرمي

کالباس استیک گوشت قرمز90% 250 گرمی

81,500 تومان
( 5% ) 77,425 تومان

درج در سبد خرید
سوسيس فراکفورتر 45% مرغ و 25% گوشت قرمز 250 گرمي

سوسیس فراکفورتر 45% مرغ و 25% گوشت قرمز 250 گرمی

75,500 تومان
( 5% ) 71,725 تومان

درج در سبد خرید
کالباس ليونر 35% گوشت قرمز 35% گوشت مرغ 250 گرمي

کالباس لیونر 35% گوشت قرمز 35% گوشت مرغ 250 گرمی

55,500 تومان
( 5% ) 52,725 تومان

درج در سبد خرید
کالباس سالامي 75% گوشت قرمز 5% گوشت مرغ 250 گرمي

کالباس سالامی 75% گوشت قرمز 5% گوشت مرغ 250 گرمی

71,000 تومان
( 5% ) 67,450 تومان

درج در سبد خرید
کالباس اشپک 80 درصد گوشت قرمز 250 گرمي

کالباس اشپک 80 درصد گوشت قرمز 250 گرمی

80,500 تومان
( 5% ) 76,475 تومان

کلیه حقوق این سایت متعلق به فروشگاه رایکامی باشد.
طراحی و توسعه شرکت بهبود سامانه فرا ارتباط

شناسه ورودی یا کلمه عبوری صحیح نمی باشد.