نوشیدنی باشگاه مشتریان رایکا
ورود
  • شناسه کاربری :

    کلمه عبوری :

     

فروشگاه :

  • همه برندها
  • چای
  • دمنوش
  • قهوه

درج در سبد خرید
دمنوش هاي لاغري Dr Mary

دمنوش های لاغری Dr Mary

120,000 تومان
( 15% ) 102,000 تومان
( 36%کارا ) 76,800 تومان

درج در سبد خرید
کاپوچينو 1000 گرمي

کاپوچینو 1000 گرمی

189,000 تومان
( 10% ) 170,100 تومان
( 28%کارا ) 136,080 تومان

درج در سبد خرید
کاپوچينو 500 گرمي

کاپوچینو 500 گرمی

102,000 تومان
( 10% ) 91,800 تومان
( 30%کارا ) 71,400 تومان

درج در سبد خرید
هات چاکلت 1000 گرمي

هات چاکلت 1000 گرمی

189,000 تومان
( 10% ) 170,100 تومان
( 28%کارا ) 136,080 تومان

درج در سبد خرید
السالوادور /سانتا لتيسيا 200 گرمي

السالوادور /سانتا لتیسیا 200 گرمی

39,000 تومان
( 10% ) 35,100 تومان
( 25%کارا ) 29,250 تومان

درج در سبد خرید
السالوادور /سانتا لتيسيا 100 گرمي

السالوادور /سانتا لتیسیا 100 گرمی

22,000 تومان
( 10% ) 19,800 تومان
( 26%کارا ) 16,280 تومان

درج در سبد خرید
قهوه گواتمالا 200 گرمي

قهوه گواتمالا 200 گرمی

35,000 تومان
( 10% ) 31,500 تومان
( 26%کارا ) 25,900 تومان

درج در سبد خرید
قهوه گواتمالا 100 گرمي

قهوه گواتمالا 100 گرمی

19,000 تومان
( 10% ) 17,100 تومان
( 26%کارا ) 14,060 تومان

درج در سبد خرید
قهوه ورزشکاران 200 گرمي

قهوه ورزشکاران 200 گرمی

35,000 تومان
( 10% ) 31,500 تومان
( 26%کارا ) 25,900 تومان

درج در سبد خرید
قهوه ورزشکاران 100 گرمي

قهوه ورزشکاران 100 گرمی

19,000 تومان
( 10% ) 17,100 تومان
( 26%کارا ) 14,060 تومان

درج در سبد خرید
اسپرسو آختامار 1000 گرمي

اسپرسو آختامار 1000 گرمی

200,000 تومان
( 10% ) 180,000 تومان
( 24%کارا ) 152,000 تومان

درج در سبد خرید
اسپرسو آختامار 500 گرمي

اسپرسو آختامار 500 گرمی

103,000 تومان
( 10% ) 92,700 تومان
( 24%کارا ) 78,280 تومان

درج در سبد خرید
اسپرسو آختامار 200 گرمي

اسپرسو آختامار 200 گرمی

42,000 تومان
( 10% ) 37,800 تومان
( 25%کارا ) 31,500 تومان

درج در سبد خرید
اسپرسو آختامار 100 گرمي

اسپرسو آختامار 100 گرمی

22,500 تومان
( 10% ) 20,250 تومان
( 25%کارا ) 16,875 تومان

درج در سبد خرید
اسپرسو ادلين 1000 گرمي

اسپرسو ادلین 1000 گرمی

167,000 تومان
( 10% ) 150,300 تومان
( 25%کارا ) 125,250 تومان

درج در سبد خرید
اسپرسو ادلين 500 گرمي

اسپرسو ادلین 500 گرمی

87,000 تومان
( 10% ) 78,300 تومان
( 25%کارا ) 65,250 تومان

درج در سبد خرید
قهوه مخصوص 100 گرمي

قهوه مخصوص 100 گرمی

19,000 تومان
( 10% ) 17,100 تومان
( 26%کارا ) 14,060 تومان

درج در سبد خرید
اسپرسو ادلين 100 گرمي

اسپرسو ادلین 100 گرمی

20,000 تومان
( 10% ) 18,000 تومان
( 28%کارا ) 14,400 تومان

درج در سبد خرید
قهوه ارمني (تلخ) 1000 گرمي

قهوه ارمنی (تلخ) 1000 گرمی

150,000 تومان
( 10% ) 135,000 تومان
( 25%کارا ) 112,500 تومان

درج در سبد خرید
قهوه ارمني (تلخ) 500 گرمي

قهوه ارمنی (تلخ) 500 گرمی

74,000 تومان
( 10% ) 66,600 تومان
( 25%کارا ) 55,500 تومان

درج در سبد خرید
قهوه ارمني (تلخ) 200 گرمي

قهوه ارمنی (تلخ) 200 گرمی

30,500 تومان
( 10% ) 27,450 تومان
( 26%کارا ) 22,570 تومان

درج در سبد خرید
قهوه ارمني (تلخ) 100 گرمي

قهوه ارمنی (تلخ) 100 گرمی

17,500 تومان
( 10% ) 15,750 تومان
( 26%کارا ) 12,950 تومان

درج در سبد خرید
قهوه مخصوص 1000 گرمي

قهوه مخصوص 1000 گرمی

162,000 تومان
( 10% ) 145,800 تومان
( 25%کارا ) 121,500 تومان

درج در سبد خرید
قهوه کلاسيک 1000 گرمي

قهوه کلاسیک 1000 گرمی

130,000 تومان
( 10% ) 117,000 تومان
( 26%کارا ) 96,200 تومان

درج در سبد خرید
قهوه کلاسيک 100 گرمي

قهوه کلاسیک 100 گرمی

16,000 تومان
( 10% ) 14,400 تومان
( 24%کارا ) 12,160 تومان

درج در سبد خرید
هات چاکلت 500 گرمي آدرين

هات چاکلت 500 گرمی آدرین

102,000 تومان
( 10% ) 91,800 تومان
( 30%کارا ) 71,400 تومان

درج در سبد خرید
نسکافه 100 گرمي آدرين

نسکافه 100 گرمی آدرین

52,500 تومان
( 10% ) 47,250 تومان
( 26%کارا ) 38,850 تومان

درج در سبد خرید
اسپرسو  ادلين 200 گرمي آدرين

اسپرسو ادلین 200 گرمی آدرین

36,000 تومان
( 10% ) 32,400 تومان
( 25%کارا ) 27,000 تومان

درج در سبد خرید
قهوه مخصوص 500 گرمي آدرين

قهوه مخصوص 500 گرمی آدرین

84,000 تومان
( 10% ) 75,600 تومان
( 25%کارا ) 63,000 تومان

درج در سبد خرید
قهوه مخصوص 200 گرمي آدرين

قهوه مخصوص 200 گرمی آدرین

34,000 تومان
( 10% ) 30,600 تومان
( 25%کارا ) 25,500 تومان

درج در سبد خرید
قهوه کلاسيک 500 گرمي آدرين

قهوه کلاسیک 500 گرمی آدرین

67,000 تومان
( 10% ) 60,300 تومان
( 25%کارا ) 50,250 تومان

درج در سبد خرید
قهوه کلاسيک 200 گرمي آدرين

قهوه کلاسیک 200 گرمی آدرین

27,500 تومان
( 10% ) 24,750 تومان
( 25%کارا ) 20,625 تومان

درج در سبد خرید
دمنوش آرامش گاخ ( مخلوط ميوه ) 600 گرم

دمنوش آرامش گاخ ( مخلوط میوه ) 600 گرم

79,000 تومان
( 10% ) 71,100 تومان
( 27%کارا ) 57,670 تومان

درج در سبد خرید
دمنوش آرامش (مخلوط ميوه) گاخ 300 گرم

دمنوش آرامش (مخلوط میوه) گاخ 300 گرم

39,750 تومان
( 10% ) 35,775 تومان
( 20%کارا ) 31,800 تومان

درج در سبد خرید
دمنوش آرامش (مخلوط ميوه) گاخ 100 گرم

دمنوش آرامش (مخلوط میوه) گاخ 100 گرم

17,500 تومان
( 10% ) 15,750 تومان
( 27%کارا ) 12,775 تومان

درج در سبد خرید
دمنوش به و گل محمدي گاخ 600 گرم

دمنوش به و گل محمدی گاخ 600 گرم

102,500 تومان
( 10% ) 92,250 تومان
( 27%کارا ) 74,825 تومان

درج در سبد خرید
دمنوش به و گل محمدي گاخ 300 گرم

دمنوش به و گل محمدی گاخ 300 گرم

55,000 تومان
( 10% ) 49,500 تومان
( 27%کارا ) 40,150 تومان

درج در سبد خرید
دمنوش به و گل محمدي گاخ 100 گرم

دمنوش به و گل محمدی گاخ 100 گرم

20,500 تومان
( 10% ) 18,450 تومان
( 27%کارا ) 14,965 تومان

درج در سبد خرید
چاي سياه قلمي نايلوني 450 گرمي

چای سیاه قلمی نایلونی 450 گرمی

28,500 تومان
( 8% ) 26,220 تومان
( 25%کارا ) 21,375 تومان

درج در سبد خرید
چاي سياه شکسته نايلوني 450 گرمي

چای سیاه شکسته نایلونی 450 گرمی

22,000 تومان
( 8% ) 20,240 تومان
( 25%کارا ) 16,500 تومان

درج در سبد خرید
چاي سياه 450 گرمي ممتاز زرين

چای سیاه 450 گرمی ممتاز زرین

40,000 تومان
( 8% ) 36,800 تومان
( 25%کارا ) 30,000 تومان

درج در سبد خرید
چاي سبز 450 گرمي ممتاز زرين

چای سبز 450 گرمی ممتاز زرین

38,000 تومان
( 8% ) 34,960 تومان
( 25%کارا ) 28,500 تومان

کلیه حقوق این سایت متعلق به باشگاه مشتریان رایکامی باشد.
طراحی و توسعه شرکت بهبود سامانه فرا ارتباط

شناسه ورودی یا کلمه عبوری صحیح نمی باشد.